Spoznaj naše ihrisko

Mapa ihriska

Mapa ihriska

Lokálne pravidlá

Hranice ihriska

 • sú označené bielymi kolíkmi, alebo bielymi čiarami jamky č.1,3,7,8,9
 • na jamke č. 2,7 tvorí hranicu ihriska po pravej strane asfaltová cesta
 • na jamke č. 4 tvorí hranicu ihriska ochranná sieť a biele stĺpy ohrady

Nepohyblivé zábrany

 • lavičky, orientačné a reklamné tabule, drevené úkryty proti bleskom
 • vodovodné šachty, šachty závlah, hlavy postrekovačov
 • chodníky vysypané mulčovacou kôrou, alebo štrkom a ich obruby
 • kolíky označujúce vzdialenosti k okraju jamkoviska (kolíky s jedným červeným pruhom 100 m, s dvoma červenými pruhmi 150m, s troma červenými pruhmi 200 m
 • ochrana proti divej zvery, ktorá je súčasťou vodnej prekážky, hráč si môže uplatniť beztrestnú úľavu podľa pravidla 24/2b iba vtedy, ak lopta neleží vo vodnej prekážke

Pohyblivé zábrany

 • hrable v pieskových prekážkach
 • kamene v pieskových prekážkach

Pôda v oprave

 • všetky plochy označené modrými kolíkmi

Vodné prekážky

 • pozdĺžne vodné prekážky označené červenými kolíkmi (jamky č.1,3,5,6,7,8)
 • priečne vodné prekážky označené žltými kolíkmi ( jamky č.1,3,9)
 • mostíky sú súčasťou vodných prekážok
 • drop zóna na jamke č. 3 sa môže využiť len pri uplatňovaní úľavy z priečnej vodnej prekážky (žlté kolíky)

Integrálna súčasť ihriska

 • Clubhouse a jeho prislúchajúce stavby, begáreň, terasa

Charakteristika

Charakteristika
Naši partneri