Golfová akadémia

Golfová akadémia pre firemné akcie:

Zoznámte sa s golfom I. 60 € (1 hod. skupina do 10 hráčov)

Zoznámte sa s golfom II. 80 € (1 hod. skupina 10-20 hráčov)

Individuálne treningy:

Tréningové programy (1 lekcia - 50min)

Individuálny tréning

  • 35 €

Skupinový tréning

  • 2 hráči 45 €
  • 3 hráči 55 €
  • 4 hráči 60 €

Chcem hrať lepšie165€

  • (5 hod. - švih, krát. hra, putting, hra na ihr.)

Chcem hrať ešte lepšie 300 €

  • (10 hod. - švih, krát. hra, putting, hra na ihr.)

Idem ako Tiger 540 €

  • (20 hod. - švih, krát. hra, putting, hra na ihr.)
Naši partneri