Spoznaj naše ihrisko

Mapa ihriska

Mapa ihriska

Lokálne pravidlá

Hranice ihriska

 • sú označené bielymi kolíkmi, alebo bielymi čiarami jamky č.1,3,7,8,9
 • na jamke č. 2,7 tvorí hranicu ihriska po pravej strane asfaltová cesta
 • na jamke č. 4 tvorí hranicu ihriska ochranná sieť a biele stĺpy ohrady

Nepohyblivé zábrany

 • lavičky, orientačné a reklamné tabule, drevené úkryty proti bleskom
 • vodovodné šachty, šachty závlah, hlavy postrekovačov
 • chodníky vysypané mulčovacou kôrou, alebo štrkom a ich obruby
 • kolíky označujúce vzdialenosti k okraju jamkoviska (kolíky s jedným červeným pruhom 100 m, s dvoma červenými pruhmi 150m, s troma červenými pruhmi 200 m
 • ochrana proti divej zvery, ktorá je súčasťou vodnej prekážky, hráč si môže uplatniť beztrestnú úľavu podľa pravidla 24/2b iba vtedy, ak lopta neleží vo vodnej prekážke

Pohyblivé zábrany

 • hrable v pieskových prekážkach
 • kamene v pieskových prekážkach

Pôda v oprave

 • všetky plochy označené modrými kolíkmi

Vodné prekážky

 • pozdĺžne vodné prekážky označené červenými kolíkmi (jamky č.1,3,5,6,7,8)
 • priečne vodné prekážky označené žltými kolíkmi ( jamky č.1,3,9)
 • mostíky sú súčasťou vodných prekážok
 • drop zóna na jamke č. 3 sa môže využiť len pri uplatňovaní úľavy z priečnej vodnej prekážky (žlté kolíky)

Integrálna súčasť ihriska

 • Clubhouse a jeho prislúchajúce stavby, begáreň, terasa

Charakteristika

Mapa ihriska

História
ihriska

Golfové ihrisko Alpinka Košice je 2. najstaršie golfové ihrisko na Slovensku. Históriu ihriska môžeme rozdeliť na 2 etapy. V tej prvej bolo na úrovni prírodného ihriska, kde prví Slovenskí a Košickí golfoví pionieri získavali skúsenosti s týmto fantastický športom. Druhá etapa sa odštartovala 6. 6. 2006, keď sa začalo s investíciami do výstavby Club House, zavlažovania, úpravy ihriska a budovania komplexného zázemia pre hráčov. Golfové ihrisko sa dostalo do starostlivosti profesionálnych greenkeeperov. Dnes, po 5-tich rokoch novodobej prevádzky, sa o Alpinke v Košiciach golfisti rozprávajú ako o malom-veľkom ihrisku, 9-jamkovke, ktorá znesie aj tie najprísnejšie kritéria a na Slovensku je svojím prírodným charakterom jedinečná. Svedčia o tom aj prestížne turnaje, ktoré sa na Alpinke v Košiciach pravidelne hrajú.

Golfový profesionál Luis Claverie vysoko ocenil
golfové ihrisko Alpinka Košice. 

V roku 2010 prijal pozvanie na košické golfové ihrisko profesionálny hráč Európskej túry PGA, španiel Luis Claverie. Rodák z Tenerife bol ihriskom nadšený. Ako sa vyjadril, nechcelo sa mu veriť, že medzi kopcami a tak blízko veľkého mesta, bude golfové ihrisko. Vysoko ocenil nádhernú scenériu, prírodné osadenie ihriska uprostred čarovnej Čermeľskej doliny, vôňu vzduchu, okorenenú lesom a v neposlednom rade, kvalitné a vynikajúce greeny. „Vaše ihrisko má ojedinelý charakter, a to som už nejaké to golfové ihrisko navštívil :-).“ Členovia klubu mali možnosť si s ním zahrať, konzultovať svoju hru, Luis im rozdal cenné rady. Golfový WorkShop s profesionálom a to úplne zdarma. Aj to sú výhody byť v Košiciach na Alpinke doma.

lopta