Golfová ročenka

Ročenka 2017

Golfová ročenka na stihnutie vo formáte pdf

Jedinečná na Slovensku
Golfová ročenka Golfového ihriska Alpinka Košice

Golfové ihrisko Alpinka Košice ako jediné na Slovensku vydáva pravidelne od roku 2006 rozsiahlu Golfovú ročenku v časopisovom formáte A4 na kvalitnom papieri s rozsahom až 100-160 strán.

Obsah 

Ročenky golfového ihriska každoročne prinášajú zaujímavé rubriky, články a fotky nie len z prostredia golfového ihriska Alpinka Košice. Okrem iného mapujeme golfový život na Alpinke v Košiciach.najzaujímavejšie momenty, výsledky uplynulej sezóny formou reportáží z turnajov a samozrejme profesionálne fotky hráčov, víťazov, členov klubu.

Cieľová skupina:
členovia Golfového klubu Alpinka Košice, partnerské Golfové kluby (Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko) stredný a vyšší management, podnikatelia - majitelia firiem a ich hostia počas firemných večierkov a turnajov, prominentní hostia

Distribúcia:
Golfová ročenka je distribuovaná:

  • Všetkým členom klubu Alpinka, aktuálne viac ako 500 členov
  • Novým členom GK Alpinka v nasledujúcej sezóne
  • V priebehu celej sezóny na recepcii v Club House Golfového Ihriska Alpinka Košice
  • Počas turnajov v sezóne a firemných akcií organizovaných v ClubHouse Golfového ihriska Alpinka Košice

“Naša golfová ročenka je zaujímavou príležitosťou pre Vás - inzerentov. Každoročný veľký záujem o miesto v tomto prestížnom časopise a zvučné mená inzerentov - to sú referencie, ktoré hovoria za všetko.”