Golfová akadémia

Golfová akadémia pre firemné akcie:

Zoznámte sa s golfom I. 60 € (1 hod. skupina do 10 hráčov)

Zoznámte sa s golfom II. 80 € (1 hod. skupina 10-20 hráčov)

Individuálne treningy:

Tréningové programy (1 lekcia - 50min)

Individuálny tréning
35 €

Skupinový tréning
2 hráči 45 €
3 hráči 55 €
4 hráči 60 €

Chcem hrať lepšie165€
(5 hod. - švih, krát. hra, putting, hra na ihr.)

Chcem hrať ešte lepšie 300 €
(10 hod. - švih, krát. hra, putting, hra na ihr.)

Idem ako Tiger 540 €
(20 hod. - švih, krát. hra, putting, hra na ihr.)