Golfový klub

Klub bol založený v januári 2006 a na MV SR zaregistrovaný v marci 2006, s úmyslom združovať golfových hráčov a podporovať rozvoj golfu na východnom Slovensku. Klub je riadnym členom Slovenskej golfovej asociácie (SKGA).

Prečo sa stať členom Golfového klubu Alpinka Košice

  • budete mať možnosť ako člen klubu za zvýhodnených podmienok využívať na hru Golfové ihrisko Alpinka
  • využívať recipročné zľavy na iných golfových ihriskách na Slovensku a v zahraničí
  • zúčastňovať sa klubových podujatí a športových akcií

Ako sa stať členom golfového klubu Alpinka Košice

Otvorte si formulár - prihlášku kliknutím na odkaz prihláška. Prihláška je vo formáte PDF a dá sa vyplniť elektronicky. Prihlášku vytlačte a vlastnoručne podpíšte. Ak Váš webový prehliadač nepodporuje otváranie dokumentov PDF, prihlášku si stiahnite (kliknutím pravého tlačitka myši a funkciou „uložiť ako“). Prihlášku vytlačte a vlastnoručne podpíšte.

Následne je potrebné vyplnenú a podpísanú prihlášku doniesť na recepciu Golfového ihriska Košice.

V prípade, že máte akýkoľvek problém s vyplnením prihlášky, zastavte sa u nás na recepcii Golfového ihriska Košice, radi Vám prihlášku vyplníme a vytlačime.

 Osobné členstvo – Formulár - Prihláška do Golfového klubu Alpinka Košice (GKAK)

Druh členstva Prevoditeľnosť Osoba Vstupný členský poplatok Ročné fee
neprevoditeľné Osoba staršia
ako 18 rokov
2 000€. 400 €
dedičné Manžel/-ka člena 1 000 € 400 €
Osobné členstvo dieťa člena
do 18 rokov
100 € 100 €
prevoditeľné Osoba staršia
ako 18 rokov
2 000€. 400 €
dedičné Manžel/-ka člena 1 500€. 400 €
dieťa člena
do 18 rokov
200€. 100 €
Rodinné členstvo neprevoditeľné Manželia a ich
deti do 18 rokov
súčet poplatkov jednotlivých
členov ako pri osobnom
členstve neprevod.
Deti a mládež neprevoditeľné juniori do 18 rokov 100 € 100 €
administratívny poplatok SKGA dospelá osoba 100 €
administratívny poplatok SKGA dieťa do 18 rokov 100 €

Na prezeranie je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Acrobat Reader,  bezplatné stiahnutie tu.