Otvárací turnaj
sezóny 2018

30. marec 2018 *

Otvárací turnaj sezóny 2018

* Dátum sa môže zmeniť v závislosti od počasia.